Senmo (2)

Vay Online 2019
1-10 triệu

Nguyễn Thì Lương (Chưa vay)

Tui muốn bay

Ẩn Danh (Đã vay)

Công ty này vay lần đầu trên web thì bảo là vay được 4 triệu mà tới lúc đăng ký thẩm định hoiur các thứ chỉ cho vay có 2 trịu là sao, lừa đảo đó mn ạ