Mọi người cho mình hỏi,bùng tiền senmo có sao ko,vì phí phạt quá cao ko có khả năng chi trả,mọi người cho ý kiến