F668 (4)

Vay Online 2019
1 - 10 Triệu

Le Doi (Đã vay)

công nhận mấy chú f668( mivay) dể thương vkl mượn 10 củ giải ngân 7 củ quá hạn 105 ngày lên 21 củ mấy trăm h gọi hỏi qua nhà đòi qua thì qua lẹ chứ gọi hỏi làm cc zi bày đặt thu nợ Bảo Hoàng thu cc tao nè qua đây
Ẩn Danh đã 3 năm trước
Nó nói mình qua nhà mình! Mình nói qua ngay và liền để mình còn biết đường nấu cơm đãi khách kkkk
Ẩn Danh đã 3 năm trước
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like https://vayvonanthai.com
Ẩn Danh đã 3 năm trước
Lâu vậy vẫn đòi à tui nó nghỉ đòi lâu r mà ta

Đồng Nai (Đã vay)

Vay App sau để trả tiền cho App trước, cứ xoay vòng như vậy, khi mà không có tiền trả thì cái lúc mà khủng hoảng nhất là của bên F668 họ nói là tiền phạt một ngày là 4%/ ngày, tổng cộng là 250.000 đến 300.000 đồng. Bọn họ dọa: Mày có muốn ra ngoài đường, tao cắt tai hoặc là tao giết mày không?

Ẩn Danh (Chưa vay)

hỗ trợ e khoản vay với

Ẩn Danh (Đã vay)

Chưa đến ngày lúc nào cung gọi bắt trả băng đươjc

Ẩn Danh (Đã vay)

Chưa đến ngày lúc nào cung gọi bắt trả băng đươjc

Ẩn Danh (Chưa vay)

hỗ trợ e khoản vay với

Đồng Nai (Đã vay)

Vay App sau để trả tiền cho App trước, cứ xoay vòng như vậy, khi mà không có tiền trả thì cái lúc mà khủng hoảng nhất là của bên F668 họ nói là tiền phạt một ngày là 4%/ ngày, tổng cộng là 250.000 đến 300.000 đồng. Bọn họ dọa: Mày có muốn ra ngoài đường, tao cắt tai hoặc là tao giết mày không?

Le Doi (Đã vay)

công nhận mấy chú f668( mivay) dể thương vkl mượn 10 củ giải ngân 7 củ quá hạn 105 ngày lên 21 củ mấy trăm h gọi hỏi qua nhà đòi qua thì qua lẹ chứ gọi hỏi làm cc zi bày đặt thu nợ Bảo Hoàng thu cc tao nè qua đây
Ẩn Danh đã 3 năm trước
Nó nói mình qua nhà mình! Mình nói qua ngay và liền để mình còn biết đường nấu cơm đãi khách kkkk
Ẩn Danh đã 3 năm trước
Bác nói đúng vãi, tặng 1 like https://vayvonanthai.com
Ẩn Danh đã 3 năm trước
Lâu vậy vẫn đòi à tui nó nghỉ đòi lâu r mà ta