VAY SỔ LƯƠNG HƯU Chỉ Dành Cho CÁN BỘ HƯU TRÍ – Tại TP.Hà Nội

GÓI VAY sổ lương hưu

1. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

– Lương Hưu : >= 1,5 triệu.

– Tuổi : < 75 tuổi.

– Khu vực hỗ trợ : tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu tại TP Hà Nội

HOTLINE : 0964.364.886

 

2. LÃI SUẤT VAY SỔ HƯU

– Lãi suất phẳng tháng: 0.6%/ THÁNG

– Lã suất phẳng / năm : 7,2%/ NĂM

 

3. CÁC LOẠI PHÍ

– Phí bảo hiểm khoản vay : TỪ 1 ĐẾN 2% 

– Phí trả trước thời hạn nếu có ~1% Số Dư Nợ Còn Lại

HOTLINE : 0964.364.886

 

4. THỜI GIAN GIẢI NGÂN

– Từ 3 – 5 ngày làm việc 

 

5. THỦ TỤC HỒ SƠ

– CĂN CƯỚC CÔNG DÂN photo 

– Sổ Lương Hưu photo

– Quyết Định Nghỉ Hưu hoặc thẻ hưu trí photo

Thẩm Định Nhà : Có thể có hoặc không ! Tùy trường hợp

 

HOTLINE : 0964.364.886

 

1 Ví dụ khoản vay 200 triệu

Ví dụ khoản vay: Phí tất toán trước hạn từ 1% tính trên dư nợ gốc còn lại.
Không yêu cầu trả lại toàn bộ Khoản vay cá nhân trong vòng 60 ngày trở xuống kể từ ngày cho vay. Lãi suất phần trăm hằng năm (APR) tối thiểu từ 12%/năm – tối đa 15%/năm tính trên dư nợ giảm dần.
Thời hạn vay từ tối thiểu 12 tháng đến tối đa 60 tháng.
Khoản vay từ 10tr 
Lãi suất được tính theo phương thức lãi phẳng, hàng tháng sẽ trả gốc và lãi suất.
Ví dụ: Khoản vay 50 triệu trong 24 tháng với lãi suất 0.6%/tháng
Gốc trả hàng tháng 50.000.000 / 24 = 2.083.000 đ
Tiền lãi hàng tháng 50.000.000 x 0.8% = 300.000 đ
Tổng số tiền phải trả hàng tháng Gốc + Lines = 2.383.000 đ
Tổng số tiền phải trả tính hết 24 tháng =57.192.000 đ
Lưu ý(*): Ví dụ trên chỉ mang tính chất minh họa

SDT : 0964.364.886