VAY SỔ LƯƠNG HƯU Chỉ Dành Cho CÁN BỘ HƯU TRÍ – Tại TP.Hà Nội

GÓI VAY sổ lương hưu

1. Điều kiện vay 

– Mức lương hưu: >= 1,7 triệu.

– Tuổi : < 75 tuổi ( thời điểm chấm dứt hợp đồng vay)

– Tỉnh thành: sinh sống và tạm trú Hà Nội

HOTLINE : 0964.364.886

 

2. LÃI SUẤT ƯU ĐÃI VAY SỔ HƯU

– Lãi suất phẳng tháng: 0.5-0.6%/ Tháng

 

3. CÁC LOẠI CHI PHÍ

– Bảo hiểm khoản vay : TỪ 1 ĐẾN 2% 

– Phí trả trước thời hạn ~1%số dư nợ còn lại ( khi tất toán)

 

HOTLINE : 0964.364.886

 

4. THỜI GIAN DUYỆT VAY

– Từ 3 – 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay

 

5. THỦ TỤC HỒ SƠ

– Căn cước cd gắn chip, hoặc CMND photo 

– Sổ lĩnh lương hưu photo hoặc sao kê của ngân hàng

– Quyết định nghỉ ưu hoặc thẻ hưu trí photo

Thẩm Định Nhà : Có thể có hoặc không ! Tùy trường hợp cụ thể

 

HOTLINE : 0964.364.886

 

1 Ví dụ khoản vay 200 triệu

Ví dụ khoản vay: Phí tất toán trước hạn từ 1% tính trên dư nợ gốc còn lại.
Không yêu cầu trả lại toàn bộ Khoản vay cá nhân trong vòng 60 ngày trở xuống kể từ ngày cho vay. Lãi suất phần trăm hằng năm (APR) tối thiểu từ 12%/năm – tối đa 15%/năm tính trên dư nợ giảm dần.
Thời hạn vay từ tối thiểu 12 tháng đến tối đa 60 tháng.
Khoản vay từ 10tr 
Lãi suất được tính theo phương thức lãi phẳng, hàng tháng sẽ trả gốc và lãi suất.
Ví dụ: Khoản vay 50 triệu trong 24 tháng với lãi suất 0.6%/tháng
Gốc trả hàng tháng 50.000.000 / 24 = 2.083.000 đ
Tiền lãi hàng tháng 50.000.000 x 0.8% = 300.000 đ
Tổng số tiền phải trả hàng tháng Gốc + Lines = 2.383.000 đ
Tổng số tiền phải trả tính hết 24 tháng =57.192.000 đ
Lưu ý(*): Ví dụ trên chỉ mang tính chất minh họa

SDT : 0964.364.886