app nay lan dau chỉ được vay 1 triệu thôi à mọi người