công nhận mấy chú f668( mivay) dể thương vkl mượn 10 củ giải ngân 7 củ quá hạn 105 ngày lên 21 củ mấy trăm h gọi hỏi qua nhà đòi qua thì qua lẹ chứ gọi hỏi làm cc zi bày đặt thu nợ Bảo Hoàng thu cc tao nè qua đây