Vay App sau để trả tiền cho App trước, cứ xoay vòng như vậy, khi mà không có tiền trả thì cái lúc mà khủng hoảng nhất là của bên F668 họ nói là tiền phạt một ngày là 4%/ ngày, tổng cộng là 250.000 đến 300.000 đồng. Bọn họ dọa: Mày có muốn ra ngoài đường, tao cắt tai hoặc là tao giết mày không?