Shinhan Finance (124)

Công Ty Tài Chính 2007
10 - 200 Triệu

Ẩn Danh (Đã vay)

lãi nghe qc cug rẻ rẻ 38% / năm tối đa, vị tri là cũng có 3%/ tháng giảm dần còn hơn đội fe credit nhiều

Ẩn Danh (Đã vay)

có ai đã dang ky đã vay bên shinhan này chưa ? ko có lương ck dc ko

Ẩn Danh (Chưa vay)

Ai vay ở đây chưa điểm danh cái nhỉ