có ai đã dang ky đã vay bên shinhan này chưa ? ko có lương ck dc ko