Kính gửi Quý Công Ty Tài chính. Xin vui lòng giúp đỡ cho tôi vượt qua khó khăn trong lúc này. Quý anh chị Công Ty Tài Chính cứu em trong lúc khó khăn này em xin biết ơn mãi mãi, có dịp sau này em xin đền ơn quý anh chị đã cứu em trong lúc này. Xin trân trọng biết ơn tất cả.