Minh muốn vay 30tr tra góp 24th Minh có shk+cmnd ban goc