em muốn vay vốn trả góp hàng tháng..nhưng đang dính nợ xấu