Nhân.viên đòi nợ kiểu ăn nói hàm hồ.hù dọa đủ các kiểu.ngân hàng hàn quốc mà tuyển toàn nhân viên ko có học.