Mình có từng làm hs bên shang này làm hs xong CTY gọi j đâu mình mới thấy sáng màng hình chưa reo chuông dang hoàng nữa thì tắt mình gọi lên CTY thì ko được toi mình làm hs lại nó báo mình bị no xấu ôi là trời