Miraeasset đòi nợ kiểu xa hôi đen,tới nhà đe dọa mong moi người nên cảnh giác có khó knăn như thể nào cũng ko nên vay ngân hàng này