Các bác ơi hôm qua nó gửi về cho e r nó có. Kiện thật ko ạ