3 năm trước e có đứng tên mua trả góp ip5s giúp b thân và giờ mang nợ xấu nhóm 3 liệu có vay theo sao kê lương tiền mặt đx ko ạ