mn cho e hỏi vay con h5 này nếu đc thì nó có cày danh bạ mk ko nhỉ