Chưa tới ngày đóng, gọi nhắc nhở theo kiểu xã hội đen hả. Nhân viên công nợ ăn nói theo kiểu không có học thức. Chưa đến ngày nộp nó gọi điện nhắc nhở theo kiểu mất dạy. Mọi người thấy số điện thoại 094 đầu tiên đừng nhắc mÁy nghe nhé