Bên cashwagon nhắn qua. Mình hỏi thu hồi nợ gốc Mình mời bạn ấy gặp mặt trực tiếp ở công an phường tân thành. Đem đủ hồ sơ tôi trả tiền. Mà bạn ấy nói mình lấy công an ra hù dọa. Bạn ấy nói báo công an bắt mình Các bác nghĩ sao