Ae ơi bên fe app $nap nó nt cho mình nè. Giờ sao mấy bác