Cho hỏi mình nợ xấu mình trả hết rồi co vay dc k ạ