Tôi bị nợ chú ý của ngân hàng khác có vay được không