Nói thì hay nhân viên bắt chạy mấy chục km làm hồ sơ.Thu thập thông tin xong về nhân viên điện hỏi vài câu người thật lòng thì ko hỗ trợ vay người trả lời giả dối thì được hỗ trợ