Ai muốn vay bên này suy nghĩ kĩ nha! Lãi suất cao, dịch khó khăn không giãn nợ cho khách hàng mà còn tăng phí phạt. Công ty nên hiểu rằng dịch thất nghiệp rất nhiều và không phải ai cũng làm ra tiền. Đã không cho giãn nợ mà còn tăng phí phạt.