Tôi có nợ chú ý muốn vay... Gọi cho e ạ. 0368646724