Tôi bị ngân hàng FE cho nợ xấu nên muốn vai thêm ngân hàng khác k đc.