Sao để dễ vay quá mà bấm vào đéo bao có được là như thế nào zậy trời....đm vậy để chi cho ngta vào đki cho mệt vậy ta