Thanh toán trễ thì bảo đảm sẽ có xã hội đen hù doạ mất dạy các kiểu. Và mất dạy hơn nữa là nhà có con nhỏ mới sanh còn đỏ hỏn chưa ra tháng mà đụ mẹ chúng nó đem ra hù doạ các kiểu. Tôi khuyên mọi ng ko nên vay ở đây. Kẻo hối hận ko kịp. Toàn lũ mất dạy.