Tui muốn vay tiền ăn tết cho k cho thì nói thẳng nha