tôi thấy vay cũng dc mà, đồng ý thì vay, ko thích thì thôi, app nào cũng vậy mà, các bác giỏi đi mà vay ngân hàng đi