Đóng trễ khách đồng ý đóng phạt và đã đóng cho nó ( trong thời điểm dịch mới hết còn chưa ổn định kinh tế). Nó chấm điểm tín dụng người ta nợ xấu. Lần đầu như lần cuối nhé.