Cty tài chánh này cho vay thủ tục đơn giản , bộ phận sell nói chuyện nhẹ nhàng, đã vay và mỗi tháng đều đóng trước thời hạn, vậy mà tháng nào nv cũng đt nhắc nhở với kiểu đầu đường xó chợ., vô văn hóa hơn cả fecerid!!!