Nhân viên đòi nợ bên F88 chửi khách như con của nó vậy, khuyên mọi người 1 câu là cầm cố tài sản ở đâu thì cầm chứ đừng có mà dây dưa với bọn F88 này, mệt người lắm.