Tôi muốn vay. Số ĐT của tôi 0817387472 mong liên lạc lại.