Tôi muốn vay mà ko biết liên lạc thế nào. Số ĐT của tôi 0817387472 mong ngân hàng liên lạc lại.