Tốt nhất mọi người xa nó ra . Lãi suất cao Nó thuộc VPBank