Mình có xe, cavet nowo 4 chính chủ vay có được không,, bao nhiêu tiền vậy ác