Mình vay tiền mặt trả góp 3 năm (75tr), đã trả đến kỳ 35, tức là còn 1 kỳ cuối cùng thì rất nhiều sđt lạ gọi và nhắn tin liên tục, báo là mình còn dư nợ hơn 30tr buộc phải thanh toán trong kỳ cuối, nếu không đủ khả năng thì phải mở thẻ tín dụng để sang khoản nợ đó qua thẻ rồi trả tiếp tục. Nhưng lúc làm hồ sơ vay tiền, người tư vấn nói và đưa mình xem lộ trình thanh toán giảm dần và sẽ sạch dư nợ gốc khi đến kỳ cuối cùng, bây giờ thì báo còn hơn 30tr. Đây là lừa đảo khách hàng. Ai có bị trường hợp giống mình không?