tổ cha cái bọn súc vật, ai vay thì đi mà đòi ng đó, bạn t vay, t có vay đéo đâu mà ngày gọi điện mấy chục cuộc, cả họ nhà cái công ty này là súc vật