Mình cần gấp. 10 tr làm nghề cơ khí tự đó có nợ xấu nhưng mình cam kết ₫ong ₫u ₫an hàng cho tdiem tín dụng mình tốt lại cần giúp AK 095059543