E muốn vay tiền bên cty mình và đã nợ xấu Fe 1 lần thì cho e hỏi là có vay đc không.e trả lương qua thẻ