Nói cho hay vào nghe thấy ham , đk vay nó khó hơn gì nữa , nó kg có cho vay , đi ô tô . Nhà bật thử này kia mới vay được bên này nhé ví dị