Tôi không bị nợ xấu k có hợp đồng lao động có vay được k