cái này vay xong đóng trễ sẽ được gia hạn khoản vay chỉ đóng lãi hàng tháng nhé, ví như vay 2,5 triệu mỗi tháng đóng 1 tr lãi nhé 20%/thang :))