Bùng fe 15tr có sao không mn.em mới vay mà dịch chừ không biết sao