Tôi có tin nhắn duyệt rồi ma k hiu sao 3 ngay roi chua dc giai ngan tien quá thát vọng về app này