tui vay app này app thứ 5 rồi, tính cbi bùng đây ai có kno chia sẻ mình với nó có vào dc danh bạ của mình ko nhỉ