vay cũng nhiều đấy 2,9 triệu, trả còn nhiều nữa, 4,5 triệu nhé. tức là 50%/ tháng good good