Các bác cho e hỏi bùng cash24 thì nó có gửi giấy về nhà không ạ